Loader

Внимание !!! Грешка в системата на ДСК банк дърпа лихва от сметката !

Седя си аз и чакам осчетоводяването на банка ДСК на транзкцията към paypal за потвърждение на картата и си ровя в сметката през DSKDIRECT (Онлайн банкиране на банка ДСК). Както си ровя гледам ред в извличението където трябва да се появи транзакцията от сорта :

05.12.2017 ПЛАТЕНА ЛИХВА ОВЪРДРАФТ 0.09
29.11.2017 47xxxxxxxxxx1814 ВНОСКА НА ATM 27.11.2017 20:32
Авт. код: Cxxx2
Номер на у-во: Dxxxxxx
BGR DOBRICH DSKBANK DOBRICH SVOBODA 8 24 80.00

обръщам внимание на реда ПЛАТЕНА ЛИХВА ОВЪРДРАФТ понеже аз кредит към тази банка нямам (овърдрафт е вид кредит), съответно и нямa как да платя лихва към този кредит. Това не се случва за първи път.

05.11.2017 ПЛАТЕНА ЛИХВА ОВЪРДРАФТ 0.46
05.11.2017 ВЪЗСТАНОВЕНА ЛИХВА ОВЪРДРАФТ 0.46
31.10.2017 АВТ.ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ 0.40
27.10.2017 48xxxxxxxxxxx2200 ВНОСКА НА ATM 26.10.2017 14:20
Авт. код:
Номер на у-во: 1
BGR DOBRICH DSKBANK DOBRICH SVOBODA 8 24 450.00

След обаждане  на телефон *2375 от другата страна учтива кака ми обясни, че това е грешка в системата им, която се получава при внасяне на пари от cash terminal на банката и ще бъде наредено да се сторнира плащането. При появата на втората лихва, която явно съм погасил без да знам след обаждане на същия телефон отново учтиво ми бе обяснено, този път от друга кака, че тази транзакция се е появила като такса за това, че съм използвал парите преди те (банка ДСК) да ги осчетоводят.

При мен възникват няколко въпроса – ако съм от този тип клиенти, които нямат идея какво се слува със сметката им … ами ако не бях забелязал въпросният ред в извлечението на сметката ми, ами ако бях внесъл повече от 10000лв. каква щеше да е лихвата ….?  (Тази такса е процент от внесената сума на терминала. Твърде верoятно е системата им да приема, че внесените пари са за погасяване на вноска към даден кредит, но това не обеснява как тази лихва се появява в сметките на хора без кредит) Сигурен съм че потърпевшият не съм само аз, за това моят съвет към вас е ако сте внасяли пари от кеш терминал и нямате овърдрафт кредит проверете си сметката.

П.С Редът 05.11.2017 ВЪЗСТАНОВЕНА ЛИХВА ОВЪРДРАФТ или възстановяването на сумата, която са ми спрели е направено след първото обаждане. Ако не бях се обадил нямаше да я възстановят. Сумата която ДСК банк си позволи да ми удържи не е голяма сама по себе си. Въпросът е принципен. Как една институция си позволява да “бърка в касичката на хората”? Интересно ми е също така тази същата институция на колко човека си е позволила да си спре по 9 или 45ст за лихви по кредити каквито нямат?

Back To Top